Przebieg terapii (osteopatia i fizjoterapia)

Pierwsza wizyta

Celem spotkania jest rozpoznanie problemu, z którym Pacjent zgłasza się do gabinetu i rozpoczęcie leczenia. Podczas pierwszej wizyty zostaje przeprowadzony szczegółowy wywiad i badanie kliniczne. Korzystam z rozbudowanego protokołu diagnostycznego, zawierającego szeroką gamę testów klinicznych.

Protokół diagnostyczny realizuję m.in. według: Ortopedic Medicine International - Cyriax. Weryfikacji wcześniejszej diagnozy może służyć analiza badań obrazowych – RTG, MRI, CT.

Zgromadzenie informacji o dolegliwościach Pacjenta służy wskazaniu przyczyny problemu, co z kolei pozwala zastosować  odpowiednią procedurę terapii.


Plan terapii

Etap I – leczenie objawowe / „pierwsza pomoc”

Najczęstszym powodem wizyty  w gabinecie rehabilitacji jest ból. W pewnym momencie staje się on tak dokuczliwy, a pacjent nie może sam sobie z nim poradzić.
Właśnie dlatego, zanim przejdę do leczenia przyczyny pierwotnej będącej źródłem dolegliwości, koncentruję się na przywróceniu Pacjentom utraconej sprawności. Na tym etapie stosuję przede wszystkim techniki służące wyeliminowaniu bólu – wyciszeniu struktur będących jego generatorami.


Etap II – leczenie przyczynowe

Kolejny etap leczenia rozpoczyna się wraz z wyeliminowaniem dolegliwości bólowych bądź zmniejszeniem ich do takiego stopnia, który umożliwia przywrócenie sprawności. Jest to stosowny moment, aby wskazać pierwotną przyczynę będącą źródłem wcześniejszych objawów i dolegliwości – w ten sposób zapobiegam nawrotowi problemu. Etap ten, będący wyrazem holistycznego spojrzenia na Pacjenta, pozwala ustrzec Go przed kolejnymi incydentami bólowymi.

Na tym etapie analizuję ruch, postawę, nawyki, stereotypy ruchowe Pacjenta. Dobieramy ćwiczenia mające skorygować ewentualne nieprawidłowości. Wdrażam procedury zmierzające do przeprogramowania nieodpowiednich wzorców ruchowych, leżących u podstaw dolegliwości Pacjenta.


Etap III – trening sportowy, doskonalenie ruchu

Pacjenci otrzymują szczegółowe instrukcje dotyczące zalecanych im aktywności fizycznych.

Wiele osób potrzebuje dodatkowych zajęć koncentrujących się na specyfice elementów ulubionych dyscyplin sportowych, hobby czy czynności zawodowych, do których chciałyby powrócić. Jeśli wcześniejsze etapy leczenia zakończyły się sukcesem, można zaproponować Pacjentowi trening uwzględniający Jego indywidualne potrzeby i zainteresowania, związany zwykle z bardziej intensywnym wysiłkiem.

Na tym etapie koncentruję się na odpowiednim wykorzystaniu siły mięśniowej potrzebnej do ergonomicznego wykonania zadań ruchowych. Nieumiejętnie prowadzona aktywność sportowa bądź też długotrwałe wykonywanie czynności zawodowych lub innych prowadzą często do kontuzji i przeciążeń. Można temu zapobiec, stosując specjalnie ukierunkowany trening, przygotowany z myślą o indywidualnej aktywności ruchowej. Nauka prawidłowego wykonania i kontroli mięśniowej złożonych czynności służy ochronie Pacjentów przed czynnikami ryzyka.

EnglishGermanNorwegianPolish