STREFA MOTYWACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO

Czym jest coaching?

„Coaching polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania i osiągania celów. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.”

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

 

Life coaching

Obejmuje:

 • Plany życiowe,
 • Wizję w życiu,
 • Wybitną dbałość o siebie,
 • Związki (dla singli, par i rodzin),
 • Zdrowie i urodę,
 • Kreatywność,
 • Wolność finansową,
 • Organizację,
 • Problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami,
 • Deficyty uwagi.

Small Business coaching

Skierowany jest do:

 • Właścicieli i menedżerów w małych firmach,
 • Firm rozpoczynających swoją działalność,
 • Specjalistów pracujących na prywatnej praktyce,
 • Ludzi prowadzących działalność gospodarczą z domu,
 • Ludzi pragnących odejść z dużych korporacji i założyć własny biznes.

Executive – coaching

Skierowany jest do:

 • Działów kadr zainteresowanych wynajęciem zewnętrznych coachów
 • Firm chcących wprowadzić coaching
 • Firm, które pragną przeszkolić swoich menedżerów z zakresu coachingu
 • Dla Pracowników w celu zapobiegania “wypaleniu zawodowemu” lub pomoc w przypadku jego pojawienia się
 • Firm zainteresowanych warsztatami z zakresu coachingu

Ilość sesji jest ustalana indywidualnie z klientem na pierwszym spotkaniu. Każda rozmowa – sesja – trwa 60 minut i kończy się indywidualnym planem rozwoju wypracowanym przez klienta.

IMG_1951


Podjęcie decyzji jest zaledwie początkiem wszystkiego. Kiedy podejmujemy decyzję, wchodzimy do rwącego strumienia, który niesie nas do miejsc, o jakich wcześniej nam się nie śniło.

Paulo Coelho

ZAPRASZAMY

?
?
?
?