STREFA PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ I COACHINGU

Podstawowym celem Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej jest pobudzenie drzemiących w Kliencie mechanizmów prozdrowotnych, aby odzyskał On optymalną równowagę życiową. Peseschkian, twórca koncepcji uświadamia nam, że warunkiem zdrowia psychicznego jest harmonijne funkcjonowanie w czterech obszarach życia, wzajemnie na siebie wpływających: fizycznym, poznawczym, relacyjnym i duchowym. Tym samym powrót do dobrostanu psychofizycznego uzależniony jest od bardziej zrównoważonego rozkładu energii życiowej w tych czterech wymiarach.        

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna (TPP) ukierunkowana jest na pomoc w rozwijaniu wewnętrznego potencjału Klienta. W myśl założeń twórcy tej metody prof. Nossrata Peseschkiana wszelkie problemy i trudności, z jakim zgłaszają się Klienci, należy traktować jako nieświadome dążenie do ich osobistego rozwoju i równowagi psychicznej.

W podejściu tym człowiek jest postrzegany przez pryzmat „positum” czyli całości. Postawa taka zakłada dostrzeganie i respektowanie cierpienia, niedoskonałości i ograniczeń jednostki, a jednocześnie jej ukrytych zdolności, naturalnych zasobów oraz kompetencji.

Wychodząc z założenia, że kultura warunkuje nasz sposób myślenia i wartościowania TPP kładzie duży nacisk na zrozumienie kontekstu  społeczno-kulturowego, z którego wywodzą się Klienci. Służy to odkrywaniu źródeł ich cierpienia oraz odnajdowaniu adekwatnych form pomocy psychologicznej.

Pomocne w pracy terapeuty TPP okazują się: wzbudzenie nadziei, budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, odkrywanie funkcji objawów chorobowych, aktywowanie zasobów psychologicznych oraz pozytywne przeformułowania dla sytuacji problemowych. W procesie terapii często użyteczne okazują się opowieści, przysłowia, mądrości ludowe, oraz humor, które otwierają przed Klientem nowe perspektywy i dają możliwość zdystansowania się do swoich problemów.

Transkulturowa Psychoterapia Pozytywna jest metodą krótkoterminową, co oznacza, że  w  stosunkowo krótkim czasie Klient odzyskuje zdolność samodzielnego skutecznego radzenia sobie z problemami i konfliktami. Rozwój strategii samopomocy odbywa się pięcioetapowo: (1) Obserwacja (umiejętność dystansowania się); (2) Inwentarz (zbieranie informacji);  (3) Wzmacnianie Sytuacyjne (odnajdywanie zasobów); (4) Werbalizacja (praca nad rozwiązaniem konfliktów) oraz (5) Poszerzanie celów (promowanie dalszego zdrowego rozwoju). Jednak sam proces terapeutyczny ma charakter zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb klienta.

 

Czym jest coaching i sesje psychologicznego wsparcia?

Sesje polegają na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania i osiągania swoich celów. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.

Sesje psychologicznego wsparcia-coaching to intensywna forma pracy w formule jeden na jeden. Są one katalizatorem zmian, które wpierają klienta w wyznaczaniu celu, zaplanowaniu działań i radzeniu sobie z przeszkodami, jakie mogą stać na drodze do osiagnięca wyznaczonego punktu. To właśnie coaching , jako narzędzie rozwoju osobistego dodaje odwagi i przyśpiesza pojawienie się widocznych efektów własnej pracy w wyranym obszarze.

Jako coach specjalizuję się w obszarach: life coachingu, biznes coachinu i treningu mentalnego.

Nie zależnie jednak od obszaru w którym pracuję, najważniejszy jest dla mnie klient. To jego oczekiwania i cele jakie sobie wyznaczy, są dla mnie najwazniesze. W coachingu relacja coach  klient, jest partnerska. Działam zgodnie ze standardami promowanymi przez International Coach Federation.

Zachęcam do skorzystania z sesji próbnej, po której zrozumiesz jak działa coaching, jakie korzyści przynosi oraz na ile taka forma pracy rozwojowej jest dla Ciebie.
Pozdrawiam i zapraszam serdecznie do kontaktu 534 943 966.
Paweł Sutowicz

Life coaching

Obejmuje:

  • Plany życiowe,
  • Wizję w życiu,
  • Wybitną dbałość o siebie,
  • Związki (dla singli, par i rodzin),
  • Zdrowie i urodę,
  • Kreatywność,
  • Wolność finansową,
  • Organizację,
  • Problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami,
  • Deficyty uwagi i wiele innych ...

PSYCHOLOGIA W SPORCIE

Trening mentalny, to trening umysłu. Jest fenomenalnym narzędziem, które pokazuje zawodnikowi, że ma w sobie wszystkie zasoby, by osiągać jeszcze większe możliwości, niż sam zakłada. Poprzez rózne ćwiczenia motywacyjne wpływamy na nasze przekonania, emocje i myśli. Robimy to po to, by one wspierały nas w dążeniach i uświadomiły nam, że możemy zdobywać więcej.

Podczas sesji treningu mentalnego wykorzystujemy techniki i narzędzia z zakresu: psychologii sportu, psychologii pozytywnej, coachingu, kinezjologii sportowej, neurodydaktyki i neuropsychologii.

Trening umiejetności mentalnychpozwala odkrywać to, co jest dla nas najważniejsze oraz zobaczyć jaką mamy w sobie motywację do działania oraz do treningu.

W sferze mentalnejsportowiec musi znaleźć ducha walkii przekonać samego siebie, że jest w stanie pokonać bariery, które stanowią przeszkodę do jego efektywności.

Oferujemy skuteczne wsparcie dla zawodników oraz osób rekreacyjne uprawiających sport w postaci rozwojowych spotkań indywidualnych lub  cykliczne sesje mental coachingu grupowego z zespołami we współpracy ze sztabem trenerskim.


Bariery z którym często zmaga się sportowiec:

- brak umiejetności wyznaczania realnym i amitnych celów,

- brak pewności siebie i zaniżona samoocena,

- kłopoty z koncetracją,

- lęk przed porażką,

- brak koncentracji

- silne działanie krytyka wewnętrznego

- nie umiejetność radzenia sobie z porażką.

Trening mentalny przeznaczony jest dla:

- sportowców

- trenerów personalnych

- nauczycieli wychowania fizycznego

- rodziców sportowców

- partnerów sportowców

- osób aktywnie uprawiających sport

- osób, chcących powrócić do sportu/wysiłku fizycznego.

Ilość sesji jest ustalana indywidualnie z klientem na pierwszym spotkaniu. Każda rozmowa – sesja – trwa 60 minut i kończy się indywidualnym planem rozwoju wypracowanym przez klienta.

Zapraszam do kontaktu.

Tel. 534 934 966

Coaching mentalny prowadzi Paweł Sutowicz.

 

IMG_1951


Podjęcie decyzji jest zaledwie początkiem wszystkiego. Kiedy podejmujemy decyzję, wchodzimy do rwącego strumienia, który niesie nas do miejsc, o jakich wcześniej nam się nie śniło.

Paulo Coelho

ZAPRASZAMY

EnglishGermanNorwegianPolish