kurs Pierwszej Pomocy podstawowy

Czas trwania kursu 8 godz.  2 godz. zajęć teoretycznych 6 godz. zajęć praktycznych.pierwsza_pomoc_utw

Program Podstawowego Kursu Pierwszej Pomocy zawiera następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego
 • Mechanizm urazu
 • Sprawdzanie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Badanie urazowe poszkodowanego
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Opatrywanie ran
 • Poszkodowany we wstrząsie
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Postępowanie z ranami
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Porażenie prądem
 • Zadławienia
 • Atak padaczki
 • Pozycja bezpieczna
 • Wzywanie ratownictwa zawodowego
 • Poszkodowany z odmą opłucnową
 • Oparzenia, odmrożenia
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych sytuacji
 • Zatrucia
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Symulowane zdarzenia
 • Użycie defibrylatora AED

znak_ratownictwo_white

Zapraszam na zajęcia w Kielcach. Cena 99 zł/os. Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu.

Więcej informacji 883-613-090

EnglishGermanNorwegianPolish