kurs Pierwszej Pomocy dla firm i instytucji

znak_ratownictwo_white

Kurs Podstawowy jest przeznaczony dla większości firm i instytucji, w których praca nie jest związana ze szczególnym zagrożeniem;

Daje przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy. Jest podzielony na część teoretyczną  oraz zajęcia praktyczne.

 • Kurs obejmuje 4-8 godzin szkoleniowych – 1 dzień
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie  ukończenia szkolenia z  pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.

Program zawiera zagadnienia Kursu Minimum poszerzone o:

 • Poszkodowany z odmą opłucnową
 • Oparzenia, odmrożenia
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy
 • Zatrucia
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu
 • Symulowane zdarzenia
 • Użycie defibrylatora AED

EnglishGermanNorwegianPolish